Förr i tiden var tryckerierna stora spelare med hög omsättning, arbete dygnet runt och fin lönsamhet. Böcker, tidningar, broschyrer, prospekt, visitkort, reklamblad och mycket annat skulle tryckas upp och distribueras.

Tiderna förändras

Tiderna förändras och att arbeta med tryckeri idag är en helt annat match än för bara 20 år sedan. Många kunder har försvunnit och konkurrensen ser annorlunda ut. Här förklarar vi några saker som förändrats inom tryckerinäringen.

Digitalisering

Det mest uppenbara är förstås att digitaliseringen har satt stora spår i alla företag som arbetar med tryckeri. Allt färre företag väljer att använda sig av trycksaker, färre brev postas och man sköter det mesta digitalt idag. Ett rejält dråpslag för branschen var givetvis när de stor statliga organen som skatteverket och pensionsmyndigheten slutade eller minskade på att skicka ut material med posten.

Teknikutveckling

Tekniken går också framåt så snabbt att det idag inte behövs ett tryckeri till lika många tjänster som förr. Skulle man trycka upp något i lite finare eller tjockare papper hos inknart.se tryckeri var man tidigare tvungen att ta hjälp av ett tryckeri. Idag kan många företag själva skriva ut med tjocka, blanka papper, olika färger och i olika storlekar.

Prispress

Teknik och digitalisering har skapat en enorm konkurrens och prispress på samma gång. Med en ganska enkel maskin kan vem som helst idag agera tryckeri och sälja produkter på nätet från sin källare.

Ny distribution

En del aktörer har valt att flytta ut design arbeta med att utforma materialet helt till kunderna. Du kan i många fall använda en färdig mall på tryckeriets hemsida, skapa visitkort eller broschyrer i mallen för att sen beställa tusentals exemplar med ett knapptryck. Nu behövs ingen kundkontakt, inga kundmöten, inga förhandlingar utan endast en mall och en beställning.

Globalisering

En faktor man sällan tänker på är effekten av globaliseringen. Öppna vilken bok som helst och läs på insidan av omslaget vart den är tryckt någonstans. För tjugo år sen skulle svaret tveklöst varit i Sverige.

Tryckerier utomlands

Idag trycks många svenska böcker i Polen, Baltikum och Asien. Genom att skicka en fil som är färdig för tryck samt en order om färg, storlek och antal kan du få hjälp med att trycka dina böcker vart som helst i världen.

Priskrig

När marknaden blir tuffare och priserna pressas är det många företag som inte klarar av förändringarna. Har du stora fasta kostnader genom många maskiner på leasing och en stor personalgrupp klarar du aldrig av ett priskrig med en nyetablerad digital leverantör.

Strukturaffärer

Samtidigt som många går under väljer andra att satsa. Något som skett under en längre period är stora strukturaffärer i branschen. Företag köps upp, läggs ned, slås samman och blir större. I många fall förändras företagen till ett fåtal riktigt stora aktörer som dominerar stora delar av en viss marknad.

Fördelar med förändringen

De största fördelarna är att de företagen som överlevt detta stålbad har anpassat sig och blivit starka. De kan vara utomordentliga på kundservice, har adderat tjänster och tagit större delar av värdekedjan, de kan hitta nya sätt att ta betalt och tjäna pengar på. Som konsument kan en sån här förändring innebära en förbättring.