Vad har hänt med tryckeribranschen?

Förr i tiden var tryckerierna stora spelare med hög omsättning, arbete dygnet runt och fin lönsamhet. Böcker, tidningar, broschyrer, prospekt, visitkort, reklamblad och mycket annat skulle tryckas upp och distribueras.

Tiderna förändras

Tiderna förändras och att arbeta med tryckeri idag är en helt annat match än för bara 20 år sedan. Många kunder har försvunnit och konkurrensen ser annorlunda ut. Här förklarar vi några saker som förändrats inom tryckerinäringen.

Digitalisering

Det mest uppenbara är förstås att digitaliseringen har satt stora spår i alla företag som arbetar med tryckeri. Allt färre företag väljer att använda sig av trycksaker, färre brev postas och man sköter det mesta digitalt idag. Ett rejält dråpslag för branschen var givetvis när de stor statliga organen som skatteverket och pensionsmyndigheten slutade eller minskade på att skicka ut material med posten. read more